کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :

Friday Night Lights TABC Agent
(2007)
(2019)
()
()
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (14)
Chicago Med Chicago Med ( سریال )
 

2014 Nashville Nashville ( سریال )
 

Friday Night Lights Friday Night Lights ( سریال )
 

2009 Trauma Trauma ( سریال )
 

2006 Miami Vice Miami Vice ( فیلم )
 

2005 Transporter 2 Transporter 2 ( فیلم )
 

2004 Toothpaste Toothpaste ( فیلم کوتاه )
 

2004 Collateral Collateral ( فیلم )
 

2001 Ali Ali ( فیلم )
 

2001 Morning Morning ( فیلم )
 

1999 The Insider The Insider ( فیلم )
 

1997 Metro Metro ( فیلم )
 

1996 Celtic Pride Celtic Pride ( فیلم )
 

1994 A Low Down Dirty Shame A Low Down Dirty Shame ( فیلم )
 

کارگردان (17)
بازیگر (4)
خودش (1)
دست اندرکار (1)