برنده 5 جایزه ، کاندید 4 جایزه
مشهور در فیلم های :

Avengers: Endgame New Asgard Truck Driver
(2019)
()
()
()
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (4)
2012 Love and Vigilance Love and Vigilance ( فیلم کوتاه )
 

2011 Fatal Fatal ( فیلم کوتاه )
 

2010 Seven Layer Dip Seven Layer Dip ( فیلم کوتاه )
 

2007 Reign Reign ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (5)
بازیگر (26)
خودش (12)
نویسنده (5)