برنده 4 جایزه ، کاندید 4 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (8)
2020 Taskmaster Taskmaster ( سریال )
 

2018 The Button The Button ( سریال )
 

2013 Ross Noble: Freewheeling Ross Noble: Freewheeling ( سریال )
 

Perspectives Perspectives ( سریال )
 

2007 America Unchained America Unchained ( فیلم )
 

2003 Explorations Explorations ( سریال )
 

کارگردان (29)
بازیگر (1)
خودش (1)
نویسنده (1)
دست اندرکار (1)