برنده 1 جایزه ، کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :

(2009)
The Fiery Priest Kim Hae Il
(2019)
Bad Boy Geon-Ok / Hong Tae-Sung / Chae Tae-Sung
(2010)
Modern Boy Hidaka Shinsuke
(2008)
فیلم های این هنرمند :
کارگردان (1)
2013 Hello, Mom! Hello, Mom! ( فیلم کوتاه )
 

بازیگر (22)
خودش (1)