2020 Dave

?  |   |  کمدي موزیکی  |  FXX  |  ساخت (United States)
8.2
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 8.2/10 از 21,970 نفر  

یک جوان بیست و خورده ای ساله که دچار اختلال عصبیست، تصمیم گرفته است که به بزرگترین رپر تاریخ تبدیل شود. او اکنون باید به همه ثابت کند که توانایی انجام این کار را دارد.

روز پخش :

پنج شنبه ها

آخرین قسمت :

(S03E10 : Looking for Love)

قسمت بعدی :

(S03E10 : Looking for Love)
لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 3
1 GBhttpX2641080p / MKV / CAKES
421 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / CAKES
421 MBپخش آنلاین1080p / 500MB / MKV / CAKES
578 MBhttpX264720p / MKV / ETHEL
247 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / ETHEL
247 MBپخش آنلاین720p / 300MB / MKV / ETHEL
159 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / ETHEL
136 MBhttpX264480p / MKV / ETHEL
545 MBhttpX264720p / MKV / ETHEL
260 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / ETHEL
260 MBپخش آنلاین720p / 300MB / MKV / ETHEL
167 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / ETHEL
1 GBhttpX2641080p / MKV / CAKES
442 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / CAKES
442 MBپخش آنلاین1080p / 500MB / MKV / CAKES
143 MBhttpX264480p / MKV / ETHEL
526 MBhttpX264720p / MKV / ETHEL
232 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / ETHEL
232 MBپخش آنلاین720p / 300MB / MKV / ETHEL
149 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / ETHEL
1 GBhttpX2641080p / MKV / CAKES
395 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / CAKES
395 MBپخش آنلاین1080p / 500MB / MKV / CAKES
128 MBhttpX264480p / MKV / ETHEL
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 2
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 1

" دانلود سریال Dave "